Zaznacz stronę
Światowe Dni Innowacji / Wielkopolski Dom 2020.

Opis prezentacji:
Prezentacja wyświetlana na monitorach LCD. Przedstawia dorobek poznańskich uczelni wyższych
w dziedzinie innowacyjnych technologii – około 15 rozwiązań z zakresu elektroniki, informatyki
oraz wzornictwa przemysłowego.

Prezentacja wykonana na zlecenie Agencji reklamowej: Parky Pat
Montaż i animacja: Pracownia 35